Brufen 400 30tbl

Brufen 400 30tbl

úľava od bolesti, zníženie horúčky, protizápalový účinok

5,00 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 2 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Brufen 400
filmom obalené tablety
ibuprofenum
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-        Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-        Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-        Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.       Čo je Brufen 400 a na čo sa používa
2.       Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Brufen 400
3.       Ako užívať Brufen 400
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Brufen 400
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
 
1.       Čo je Brufen  400 a na čo sa používa
 
Brufen 400 patrí do skupiny liekov, nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs).
 
Brufen 400 potláča zápal, tlmí bolesť a znižuje horúčku. Jeho protizápalový účinok spočíva v znížení tvorby škodlivých látok (prostaglandínov), ktoré vznikajú počas zápalu. Jeho bolesť tlmiaci účinok má pravdepodobne podobný mechanizmus.
 
Brufen 400 sa používa na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti, ako je bolesť hlavy, bolesť krížov, bolesť zubov, menštruačná bolesť, bolesť pri poranení mäkkých tkanív, ako je pomliaždenie alebo vyvrtnutie, bolesť po malých operačných výkonoch, bolesť svalov a kĺbov pri chrípke a pri nachladnutí. Brufen 400 tiež zmierňuje zápal a znižuje teplotu pri horúčkovitých stavoch. Brufen 400 sa používa na odporúčanie lekára pri reumatických ochoreniach.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
Brufen 400 je určený pre dospelých a deti nad 12 rokov.
 
 
2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete  Brufen 400
 
Neužívajte Brufen 400
-               ak ste alergický (precitlivený) na ibuprofen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku;
-               ak máte zvýšenú náchylnosť ku krvácaniu;
-               ak máte ťažké ochorenie pečene a obličiek;
-               ak máte ťažké zlyhávanie srdca;
-               ak máte žalúdočný alebo dvanástnikový vred, alebo keď ste mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred v minulosti počas liečby Brufenom alebo jemu podobnými liekmi;
-               ak ste mali v minulosti alergickú reakciu na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti zápalu (napr. ťažkosti s dýchaním, upchatý nos, vyrážku);
-               ak sa liečite alebo ste sa v minulosti liečili na ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu (ochorenia čreva);
-               ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
 
Upozornenia a opatrenia
-               Snažte sa užívať vždy najnižšiu možnú dávku počas čo najkratšieho času, aby ste znížili riziko vedľajších účinkov. Vyššie ako odporúčané dávky môžu byť vo všeobecnosti rizikové. Znamená to tiež, že je potrebné vyhnúť sa súbežnému užívaniu viacerých NSAIDs.
-               Pacienti, ktorí majú alebo v minulosti mali nasledujúce ochorenia alebo príznaky sa majú pred začiatkom liečby Brufenom 400 poradiť s lekárom: systémový lupus erythematosus (ochorenie spojivových tkanív), poškodenie funkcie obličiek alebo pečene, ľahké až stredne ťažké zlyhávanie srdca, astma, zápalové ochorenia čriev, žalúdočný vred alebo zvýšená náchylnosť ku krvácaniu v anamnéze.
-               Rovnako ako iné protizápalové lieky, aj Brufen 400 môže maskovať príznaky infekcií.
-               Brufen 400 patrí do skupiny liekov (NSAIDs), ktoré môžu znížiť plodnosť u žien. Tento účinok je po ukončení liečby vratný.
-               Pacienti, ktorí mali v minulosti ťažkosti s tráviacim traktom, predovšetkým starší pacienti, by sa mali v prípade výskytu takýchto príznakov poradiť s lekárom, najmä ak je to na začiatku liečby.
-               Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli počas liečby NSAIDs hlásené závažné kožné reakcie. Prestaňte užívať Brufen 400 a kontaktujte lekára v prípade, že sa u vás objavia vyrážky alebo poškodenia mukóznych membrán (slizníc).
-               U pacientov so systémovým lupus erythematosus a inými ochoreniami spojivových tkanív môže byť zvýšené riziko vzniku aseptickej meningitídy.
-               Prestaňte užívať Brufen 400 a ihneď kontaktujte lekára v prípade, že sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:
-        opuch tváre, jazyka alebo hrdla (angioedém);
-        ťažkosti s prehĺtaním;
-        žihľavka a sťažené dýchanie.
-               Lieky ako Brufen 400 môžu spôsobiť mierne zvýšenie rizika srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice. Toto riziko je pravdepodobnejšie pri užívaní vysokých dávok a pri dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.
-               Poraďte sa s lekárom alebo farmaceutom o svojej liečbe v prípade, ak máte ťažkosti so srdcom, ak ste v minulosti utrpeli mozgovú mŕtvicu alebo si myslíte, že máte zvýšené riziko pre jej možný výskyt (napr. zvýšený krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ak fajčíte).
-               Neužívajte Brufen 400, ak plánujete tehotenstvo. Poraďte sa so svojím lekárom.
-               Neodporúča sa užívať Brufen 400 počas ovčích kiahní.
-               Brufen 400 nie je určený deťom mladším ako 12 rokov.
 
Iné lieky a Brufen 400
Neužívajte súbežne s Brufenom 400 iné lieky proti bolesti, pokiaľ vám tak nenariadil lekár.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Brufen 400 môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený liečbou určitými liekmi, vrátane tých, ktoré sú určené na liečbu:
-                 nádorov a porúch imunitného systému (metotrexát);
-                 mániodepresívnej choroby (lítium);
-                 nepravidelnej činnosti srdca (digoxín);
-                 bolesti (kyselina acetylsalicylová);
-                 krvných zrazenín (napr. dikumarol, warfarín, tiklopidín);
-                 depresie (lieky nazývané SSRIs);
-                 vysokého krvného tlaku (napr. betablokátory, diuretiká, ACE inhibítory, inhibítory angiotenzínu II);
-                 zápalu (kortikosteroidy);
-                 hubových infekcií (hlavne vorikonazol alebo flukonazol);
-                 cukrovky (sulfonylurea);
-                 zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi (cholestyramín);
-                 infekcie HIV (zidovudín);
-                 vyvolanie umelého prerušenia tehotenstva (mifepriston).
 
 Brufen 400 a jedlo a nápoje
Brufen 400 sa môže užívať spolu s jedlom a nápojmi. Pre rýchlejší účinok sa Brufen 400 môže podávať nalačno.
 
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Tehotné ženy nesmú užívať Brufen 400 počas posledných troch mesiacov tehotenstva. Ženy, ktoré plánujú tehotenstvo alebo sú v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva, sa majú vyhnúť užívaniu Brufenu 400. Liečba počas ktoréhokoľvek štádia tehotenstva má prebiehať len na základe nariadenia lekára.
 
Ibuprofen preniká do materského mlieka. Užívanie ibuprofenu počas dojčenia sa preto neodporúča. Poraďte sa však s lekárom v prípade, ak potrebujete užívať Brufen 400 počas dojčenia častejšie ako príležitostne.
 
Užívanie ibuprofenu môže mať vplyv na plodnosť. Užívanie Brufenu 400 sa neodporúča v prípade, že sa pokúšate otehotnieť alebo v prípade, že je u Vás vyšetrovaná neplodnosť.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Brufen 400 môže u niektorých ľudí zhoršiť reakcie. Toto je treba brať do úvahy v prípadoch, kedy je potrebná zvýšená ostražitosť, napr. vedenie vozidla.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Brufenu 400
Brufen 400 obsahuje laktózu. Ak neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek
 
 
3.       Ako užívať Brufen 400
 
Dospelí a deti od 12 rokov
Pri liečbe bolesti sa odporúča 1 tableta Brufenu 400 jednorazovo alebo podľa potreby, najviac však 3 tablety denne. Pri horúčkovitých ochoreniach sa užíva 1 tableta Brufenu 400 trikrát denne. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 4 hodiny.
V prípade reumatických ochorení sa podávajú vyššie dávky. O užívaní dávok vyšších ako 1200 mg ibuprofenu denne je nutné poradiť sa s lekárom. Pri ťažkých a akútnych stavoch môže lekár zvýšiť dennú dávku až na 2400 mg ibuprofenu (6 tabliet), rozdelených do niekoľkých čiastkových dávok.
 
Pacienti v staršom veku
U starších pacientov, najmä s poruchou funkcie obličiek alebo pečene, určí lekár dávku individuálne.
 
Prvá ranná dávka sa môže užiť na prázdny žalúdok, aby sa rýchlejšie odstránili príznaky ochorenia (ranná stuhnutosť). Ostatné dávky sa užívajú po jedle. Tablety sa majú prehltnúť vcelku a  zapiť dostatočným pohárom vody. Tablety sa nemajú žuť, rozlomiť, rozdrviť ani cmúľať, aby sa predišlo dráždeniu a problémom v krku.
 
 
Brufen 400 nie je určený pre deti mladšie ako 12 rokov.
 
Ak užijete viac Brufenu 400, ako máte
Ak ste užili viac Brufenu 400 ako ste mali alebo ak dieťa užilo liek náhodou, vždy kontaktujte lekára, aby ste získali informácie o možnom riziku a radu, ako postupovať.
 
Príznaky môžu zahŕňať nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie (s možnou prímesou krvi), bolesť hlavy, hučanie v ušiach, zmätenosť a rýchle mimovoľné pohyby očí. Po vysokých dávkach dochádza k bezvedomiu, kŕčom (hlavne u detí), slabosti a závratom, výskytu krvi v moči, zimnici a dýchacím ťažkostiam.
 
Ak zabudnete užiť Brufen 400
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete, pokiaľ ešte nie je čas užitia ďalšej dávky. Ak je už čas užitia ďalšej dávky, neužite vynechanú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.       Možné vedľajšie účinky
 
Tak ako všetky lieky, aj Brufen 400 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):
-               bolesť hlavy;
-               vedľajšie účinky zo strany tráviaceho traktu (strata chuti do jedla, pálenie záhy, hnačka, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, plynatosť, zápcha, čierna stolica, krvácanie do žalúdka a čreva);
-               vyrážka;
-               únava.
 
Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1000): nádcha, nespavosť, úzkosť, poruchy videnia, zhoršenie sluchu, dušnosť, bronchospazmus (zúženie priedušiek), astma alebo zhoršenie astmy, žalúdočný vred, zápal sliznice žalúdka, hepatitída, žltačka, žihľavka, svrbenie; krvácanie do kože a slizníc (prejavujúce sa ako malé podliatiny), angioedém (príznaky angioedému, pozri časť 2 “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Brufenu 400“), citlivosť na svetlo a zhoršená funkcia obličiek.
 
Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):nebakteriálna meningitída (zápal mozgových blán), zmeny v krvnom obraze, alergické reakcie, depresia, zmätenosť, závraty, ospalosť, zhoršenie zraku, tinnitus (hučanie v ušiach), prasknutý žalúdočný vred, perforácia (prederavenie) tráviaceho traktu, zhoršenie funkcie pečene, zmeny kože a slizníc, ako sú epidermálna nekrolýza a/alebo multiformný erytém a zadržiavanie tekutín v tele.
 
Brufen 400 môže predĺžiť čas krvácania.
 
V súvislosti s podávaním liekov proti bolesti (NSAIDs) bol hlásený vysoký krvný tlak a srdcové zlyhávanie, ako aj zhoršenie ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby (ochorenie čriev).
 
Výnimočne sa môžu vyskytnúť závažné infekcie kože a mäkkých tkanív v súvislosti s ovčími kiahňami.
 
Lieky ako Brufen 400 môžu spôsobiť mierne zvýšenie rizika infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice.
 
 
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 
 
5.       Ako uchovávať Brufen 400
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obale.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Brufen 400 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši, blistri alebo škatuli po skratke “EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       Obsah balenia a ďalšie informácie
 
Čo obsahuje Brufen 400
 
Liečivo je ibuprofen.
Každá filmom obalená tableta Brufenu 400 obsahuje 400 mg ibuprofenu.
 
Ďalšie zložky lieku sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, nátriumlaurylsulfát, magnéziumstearát, hypromelóza, mastenec a oxid titaničitý E 171.
 
Ako vyzerá Brufen 400 a obsah balenia
 
Brufen 400 sú biele filmom obalené tablety pozdĺžneho tvaru.
Brufen 400 sa dodáva v papierovej škatuli obsahujúcej 10 alebo 30 tabliet v blistroch.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
 
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2013 .

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.