BROS Sprej proti komárom a osám pre deti 90ml
biocídy výstraha

BROS Sprej proti komárom a osám pre deti 90ml

Príjemne voňajúci sprej chráni pred uštipnutím od komárov a pred bodnutím osou. Vďaka špeciálnej aktívnej zložke je produkt vhodný pre deti a osoby s citlivou pokožkou. Vhodný pre deti staršie ako 1 rok.

3,30 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 1 bonusový bod
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

BROS - spray proti komárom a osám pre deti 90 ml

Príjemne voňajúci sprej chráni pred uštipnutím od komárov a pred bodnutím osou. Vďaka špeciálnej aktívnej zložke je produkt vhodný pre deti a osoby s citlivou pokožkou. Vhodný pre deti staršie ako 1 rok.

Vhodné aj pre citlivú pokožku.

Návod na použitie: Pred použitím pretrepať.

Aplikujte na miesta náchylné ku uhryznutiu zo vzdialenosti 15 cm. Pri nanášaní na hlavu a krk najprv produkt nastriekajte na dlane rúk a následne naneste na hlavu a krk. Opakujte postup iba v prípade potreby.

Bezpečnostné opatrenia: Pred použitím prečítajte návod na použitie!!!

Biocídny výrobok, používajte bezpečne.

Nebezpečenstvo H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410 +P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50o C. Nenanášajte na detské dlane. Neaplikujte na poranenú alebo podráždenú pokožku. Nevdychujte aerosóly. Používajte len v dobre vyvetraných miestnostiach.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Melbrosin
Balenie: 90ml
Kód:
MAG00157
ŠUKL kód:
EAN:
5904517123656
Kategórie: KozmetikaRepelenty
Trápi ma: KožaAlergia, poštípanie