Balmandol olej 225ml

Balmandol olej 225ml

Medicinálny roztok do kúpeľa i na pokožku.

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Balmandol olej
dermálny roztok
 
(mandľový olej, ľahký tekutý parafín)
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Balmandol olej obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 6 týždňov, musíte kontaktovať lekára.
-        Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Balmandol olej a na čo sa používa
2.       Skôr ako použijete Balmandol olej
3.       Ako používať Balmandol olej
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Balmandol olej
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE BALMANDOL OLEJ A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Balmandol olej je olejový roztok, ktorý sa natiera na pokožku alebo sa pridáva do kúpeľa. Má silný premasťujúci účinok. Jeho hlavnými súčasťami sú mandľový a parafínový olej, ktoré po kúpeli vytvárajú na pokožke tenký zvláčňujúci film, ktorý bráni jej nadmernému vysúšaniu.
 
Balmandol olej sa môže použiť i bez odporučenia lekára ako doplnková liečba kožných chorôb, ktoré sú sprevádzané prejavmi suchej kože s praskajúcou alebo lúpajúcou sa pokožkou, napr. endogénny ekzém (neurodermatitída), suchá lúpajúca sa koža (sebostáza), precitlivená a suchá pokožka dojčiat           a malých detí, starecká koža (najmä svrbiaca), lupienka a poruchy rohovatenia charakterizované tvorbou šupín (ichtyóza). Použitie lieku nie je obmedzené vekom, môže sa používať i počas tehotenstva a dojčenia.
 
2.       SKÔR AKO POUŽIJETE BALMANDOL OLEJ
 
Nepoužívajte Balmandol olej
-        keď ste alergický (precitlivený) na mandľový, parafínový olej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Balmandol olej.
 
Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Balmandol olej môže nepriaznivo ovplyvniť vstrebávanie iného lieku na vonkajšie použitie, preto je vhodné použiť iné lokálne lieky v časových odstupoch. O súčasnom používaní iných liekov sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek Balmandol olej používajte v tehotenstve a počas dojčenia vždy podľa pokynov Vášho lekára.
 
 
3.       AKO POUŽÍVAŤ BALMANDOL OLEJ
 
Vždy používajte Balmandol olej presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Stanovené množstvo oleja nalejte do kúpeľa a rozmiešajte. Odporučené množstvo lieku pre celkový kúpeľ je 15-30 ml, pre celkový kúpeľ dojčiat 5-10 ml. Balmandol olej sa môže použiť aj ako kožný olej, napr. po osprchovaní na vlhkú pokožku. Doba liečebného kúpeľa zvyčajne trvá 10-15 minút pri odporučenej teplote vody 35 °C (uvedenú teplotu vody nie je nutné dodržať). Po kúpeli  kožu osušte ľahkými dotykmi uterákom (nie trením). Ak lekár neurčí inak, je vhodné kúpeľ vykonávať 2-3 krát týždenne. Pred liečebným olejovým kúpeľom sa odporúča vykonať očistný kúpeľ – nikdy nie opačne! Po liečebnom kúpeli nepoužívajte mydlo ani telové šampóny. Po kúpeli umyte vaňu koncentrovaným (neriedeným) čistiacim prostriedkom, pretože hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia!
 
Ak sa do 6 týždňov od začatia liečby príznaky ochorenia nezlepšia, alebo sa naopak zhoršujú, či pri výskyte vedľajších účinkov alebo nezvyčajných reakcií, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom. Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Balmandol olej  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia           u každého.
 
Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť prejavy precitlivenosti v podobe sčervenania        a svrbenia v mieste aplikácie. Tieto prejavy vymiznú ihneď po vynechaní lieku, ďalší postup je však potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ BALMANDOL OLEJ
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Balmandol olej po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Balmandol olej obsahuje
 
-        Liečivá sú mandľový olej a ľahký tekutý parafín.
1 g roztoku obsahuje 300 mg mandľového oleja a 693 mg ľahkého tekutého parafínu.
 
-        Ďalšie zložkykoncentrovaný olejový roztok tokoferolov, cyklometikón, poloxamér, parfum.
 
Ako vyzerá Balmandol olej a obsah balenia
Balmandol olej je číry, jemne nažltlý, olejový roztok charakteristického zápachu.
Balenie obsahuje 225 ml olejového roztoku vo fľaške s odmerkou.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.