Autan Active repelentný sprej proti kliešťom a komárom 100ml

Autan Active repelentný sprej proti kliešťom a komárom 100ml

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Skladom
6,77 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Dlhotrvajúca a mimoriadne efektívna ochrana pokožky proti kliešťom a komárom.

Autan aktiv spray - repelentný prípravok, ktorý zabezpečí dlhotrvajúcu efektívnu ochranu pokožky hlavne proti komárom, ovadom a kliešťom. Účinkuje až 8 hodín proti komárom alebo ovadom a až 4 hodiny proti kliešťom.

Zloženie:
Etanol.
Účinná látka: v 100 g prípravku 20 g icaridine.

Návod na použitie:
Pred použitím dôkladne potraste. Pri aplikácii udržujte nádobku vo zvislej polohe asi 15-20 cm od kože. Pri použití na tvár a krk najskôr nastriekajte prostriedok do dlaní a potom ho rozotrite. Zamedzte priamemu kontaktu so syntetickými materiálmi a lakovanými povrchmi. Použitie je veľmi príjemné, nezanecháva pocit mastnoty a je ľahko parfumovaný. Aplikáciu opakujte iba v prípade potreby.

Upozornenie:
Používajte podľa návodu. Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Neprepichovať a nehádzať do ohňa a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, na chladnom a suchom mieste. Zabráňte kontaktu s očami a perami. Neaplikujte na nadmerne opálenú alebo porušenú pokožku. Len k vonkajšiemu použitiu. Nepoužívajte u detí do 2 rokov. U detí do 6 rokov používajte šetrne, neaplikujte na ich ruky a nepoužívajte veľkoplošnú alebo opakovanú aplikáciu. Pri zvýšenej citlivosti pokožky môže dôjsť k podráždeniu pokožky. Pri aplikácii nejedzte, nepite, nefajčite, pred jedlom si umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny pre prvú pomoc:
Pri zasiahnutí očí ihneď opláchnite otvorené oči veľkým množstvom vody a potom okamžite zaistite lekárske ošetrenie. Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Odstráňte prípravok z úst, dôkladne ich opláchnite vodou (neprehĺtajte) a okamžite zaistite lekárske ošetrenie. Lekárovi predložte tento obal alebo označenie.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: SC Johnson
Balenie:
Kategórie: KozmetikaRepelenty
Trápi ma: