• Akcia
  • Produkt mesiaca
-21%
ATARALGIN 50tbl

ATARALGIN 50tbl

Tlmí bolesť hlavy, krčnej chrbtice, zubov a chrbta.

8,77 €
6,99 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body

Dostupné balenie

Skladom
3,99 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Ataralgin
 
Tablety
 
paracetamolum 325 mg, guaifenesinum 130 mg, coffeinum 70 mg
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Ataralginpozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, po 3 dňoch musíte kontaktovať lekára.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Ataralgin a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ataralgin
3.         Ako užívať Ataralgin
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Ataralgin
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE ATARALGIN A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Ataralgin je liek, ktorý obsahuje tri liečivá: paracetamol, guajfenezín a kofeín.
Paracetamol pôsobí proti bolesti a znižuje telesnú teplotu.
Guajfenezín zosilňuje protibolestivé účinky paracetamolu. Okrem toho znižuje duševné a emočné napätie s pocitom úzkosti, má slabé upokojujúce účinky a uľahčuje vykašliavanie.
Kofeín zosilňuje protibolestivé účinky, najmä pri bolestiach hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje
duševnú aktivitu.
 
Protibolestivý účinok Ataralginu sa zvyčajne prejaví po 1/2-1 hodine a trvá zväčša 4 hodiny.
Ataralgin sa používa u dospelých na úľavu pri bolestiach rôzneho pôvodu, pri bolestiach hlavy, zubov,
krčnej chrbtice, chrbta, pri bolestiach kĺbov a poskytuje úľavu pri chrípkových ochoreniach. Liek nie je vhodný pre deti do 15 rokov.
 
 
2.       ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM, AKO UŽIJETE ATARALGIN
 
Neužívajte Ataralgin
-                 keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na niektorú z ďalších zložiek Ataralginu,
-                 pri ťažšom ochorení obličiek, pečene, pri akútnej žltačke, pri poškodení pečene v dôsledku alkoholizmu,
-                 pri súčasnom užívaní liekov, ktoré poškodzujú pečeň,
-                 pri myasténii gravis a myastenickom syndróme.
 
Iné lieky a Ataralgin
Účinky Ataralginu a ďalších liekov súčasne užívaných sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Ide o kombinácie vyšších dávok Ataralginu s liekmi ovplyvňujúcimi funkciu pečene, liekmi na upokojenie a s liekmi, ktoré uvoľňujú svalové napätie.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak Vám bude lekár predpisovať iné lieky, upozornite ho, že už užívate Ataralgin.
Neužívajte iné lieky s obsahom paracetamolu.
 
Ataralgin a jedlo a nápoje a alkohol
Počas liečby nie je vhodné požívať alkoholické nápoje.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek iný liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ataralgin sa nesmie používať v tehotenstve a počas dojčenia.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ataralgin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       AKO UŽÍVAŤ ATARALGIN
 
Dospelí a mladiství od 15 rokov užívajú pri bolesti 1-2 tablety Ataralginu, ďalej podľa potreby niekoľko ráz denne (v intervaloch najmenej štvorhodinových) do najvyššej dávky 3-6 tabliet denne. Najvyššia jednotlivá dávka sú 3 tablety.
Ak do troch dní nedôjde k ústupu bolesti, poraďte sa s lekárom. Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní. Dlhodobé užívanie je možné len na odporučenie lekára.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Ak užijete viac Ataralginu, ako máte
Po užití viac tabliet naraz alebo náhodnom požití viac tabliet dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Ataralgin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ataralgin v odporúčanom dávkovaní len zriedka vyvoláva nežiaduce účinky. Môžu sa vyskytnúť kožné vyrážky alebo ľahké zažívacie ťažkosti, ako je nevoľnosť a dávenie.
Ak sa vyskytnú vyššie opísané vedľajšie účinky alebo iné nezvyklé reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.
Pri predávkovaní sa príznaky otravy prejavia: pocitom nevoľnosti, vracaním, slabosťou, búšením srdca a bolesťami brucha.
 
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ ATARALGIN
 
Ataralgin uchovávajte v suchu pri teplote 10 – 25 °C, chráňte pred svetlom.
Ataralgin uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 
Nepoužívajte Ataralgin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Ataralgin obsahuje
Liečivá sú: paracetamolum (paracetamol) 325 mg, guaifenesinum (guajfenezín) 130 mg, coffeinum (kofeín) 70 mg v 1 tablete.
Ďalšie zložky sú: kukuričný škrob predželatínovaný, povidón 30, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová, magnéziumstearát.
 
Ako vyzerá Ataralgin a obsah balenia
Škatuľka, pretláčacie balenie PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 40, 50 tabliet.
 
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
 
Výrobca:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 1/2014.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Glenmark Pharmaceuticals
Balenie: 50 tabliet
Kód:
8200A
ŠUKL kód: C8200A
EAN:
8595112610411
Kategórie: Voľnopredajné liekyNervový systémBolesť hlavyBolesti zubovMenštruačné bolestiSvaly, kosti a kĺby
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuHlava a nervyBolesť hlavy