Acifein 10tbl

Acifein 10tbl

Acifein sa užíva pri bolestiach hlavy, kĺbov a svalov, zubov, nervov a pri ochoreniach dýchacích ciest chrípkového charakteru. Liek môžu užívať dospelí i mladiství od 15 rokov.

1,99 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 0 bonusových bodov

Dostupné balenie

Skladom
1,60 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
ACIFEIN
tablety
Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať ACIFEIN obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak bolesti neustúpia alebo do 3 až 7 dní neklesnú teploty, prípadne sa v priebehu liečby príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1.       Čo je Acifein a na čo sa používa
2.       Skôr ako užijete Acifein
3.       Ako užívať Acifein
4.       Možné vedľajšie účinky
5.       Ako uchovávať Acifein
6.       Ďalšie informácie
 
 
1.       ČO JE ACIFEIN A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Acifein sa užíva pri bolestiach hlavy, kĺbov a svalov, zubov, nervov a pri ochoreniach dýchacích ciest chrípkového charakteru.
Liek môžu užívať dospelí i mladiství od 15 rokov.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE ACIFEIN
 
Neužívajte Acifein:
-          keď viete, že ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Acifeinu
-          pri chorobnej krvácavosti
-          pred plánovaným chirurgickým zákrokom spojeným so zvýšenou krvácavosťou
-          keď máte vredovú chorobu žalúdka alebo čriev
-          pri ochoreniach obličiek a pečene.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ACIFEINU:
-          ak ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvom a druhom trimestri
      tehotenstva a počas dojčenia iba na odporúčania lekára).
-          ak sa u vás v minulosti prejavila alergická reakcia na nesteroidné antireumatiká
-          ak máte chronické ochorenia dýchacieho systému, sennú nádchu alebo nosové polypy
-          ak trpíte chronickými alebo opakovanými žalúdkovými alebo dvanástnikovými vredmi
-          ak máte ochorenie srdca.
 
Pri podávaní liekov s obsahom kyseliny acetylsalicylovej alebo jej derivátov deťom do 15 rokov je potrebné myslieť na možnú súvislosť s rozvojom Reyovho syndrómu. Toto riziko je väčšie u pacientov s kiahňami a chrípkovým ochorením.
 
Užívanie iných liekov:
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárnikovi.
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa kyselina acetylsalicylová súčasne používa s niektorými inými liekmi, určenými proti:
-          krvným zrazeninám (napr. warfarín, liek proti zrážaniu krvi)
-          neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus, lieky potláčajúce imunitný systém)
-          vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibitory)
-          bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy, hormonálne lieky, alebo protizápalové lieky)
-          dne (probenecid)
-          nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)
 
Acifein môže zvyšovať účinok liekov používaných na liečbu cukrovky, liekov znižujúcich zrážavosť krvi, sulfonamidov. Pri súčasnom užívaní s kortikoidmi, hormónmi, a pyrazolónmi, liekmi proti bolesti, sa zvyšuje riziko tvorby vredov.
Kombinácia nesteroidných antiflogistík, protizápalových liekov, môže byť u pacientov súčasne užívajúcich diuretiká, lieky zvyšujúce vylučovanie moču, príčinou akútneho zlyhania obličiek.
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje plazmatickú koncentráciu fenytoínu a kyseliny valproovej, liekov na liečbu epilepsie, a zvyšuje ich toxicitu.
Kyselina acetylsalicylová znižuje účinky urikozurík, látok, zvyšujúcich vylučovanie kyseliny močovej, a znižuje tak vylučovanie kyseliny močovej.
Alkohol zvyšuje toxicitu kyseliny acetylsalicylovej a paracetamolu.
 
Užívanie Acifeinu s jedlom a nápojmi
Liek užite pri jedle alebo po ňom, tabletu je vhodné nechať rozpadnúť v malom množstve tekutiny, zapiť čajom alebo vodou. Pri vyššom dávkovaní je vhodné tabletu zapíjať alkalickou minerálkou. Počas užívania nepite alkoholické nápoje.
Počas užívania Acifeinu je vhodné obmedziť príjem liekov a nápojov obsahujúcich kofeín. Nadmerný príjem kofeínu môže spôsobiť nervozitu, podráždenosť, nespavosť a niekedy aj zrýchlené búšenie srdca.

 
Tehotenstvo
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Acifein sa nesmie užívať v posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvej a druhej tretine tehotenstva môže byť liek podávaný len na odporúčanie lekára, ktorý má zvážiť pomer rizika a prínosu.
 
Dojčenie
Acifein sa výnimočne môže užívať počas dojčenia. Pokiaľ ho užívate dlhšie obdobie alebo vo vysokých dávkach, dojčenie je potrebné prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prechádza do materského mlieka.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
 
3.       Ako užívať ACIFEIN
 
Vždy užívajte Acifein presne podľa pokynov. Ak si nie ste istý (á), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Dávkovanie je vždy individuálne. Ak lekár neodporúča inak, užívajú sa zvyčajne pri bolesti 1-2
tablety, ďalej podľa potreby niekoľkokrát denne, zvyčajne do dávky 3-6 tabliet denne.
 
O vhodnosti súčasného užívania lieku Acifein s inými liekmi sa poraďte s lekárom. Bez porady s lekárom sa neodporúča Acifein užívať dlhšie ako 10 dní. Ak bolesť neustúpi do 5 dní, prípadne sa zhorší alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom užívaní lieku s lekárom.
 
Ak ste užili viac Acifeinu, ako ste mali
Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním, nevoľnosťou, vracaním, kŕčmi a poruchami vedomia. Ak sa objavia tieto príznaky, ihneď vyhľadajte lekára. Pri náhodnom užití lieku dieťaťom tiež vyhľadajte lekára.
 
 
4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Acifein môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa zvyčajne dobre znáša.
Môžu sa však objaviť poruchy tráviaceho ústrojenstva (pálenie záhy, žalúdočná nevoľnosť, tlak
v nadbrušku, vracanie, krvácanie). Pri dlhodobom užívaní sa môže vyskytnúť zvýšená krvácavosť,
poruchy krvotvorby, poškodenie funkcie pečene a obličiek. U precitlivených jedincov môže vyvolávať
rôzne alergické prejavy (svrbenie, začervenanie, kožné vyrážky). U detí s vírusovým ochorením sa
môže objaviť tzv. Reyov syndróm (poruchy vedomia, kŕče, vysoké teploty).
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.       AKO UCHOVÁVAŤ ACIFEIN
 
Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Acifein po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Acifein obsahuje
 
Liečivo: acidum acetylsalicylicum (kyselina acetylsalicylová) 250 mg, paracetamolum (paracetamol)
200 mg, coffeinum anhydricum (kofeín) 50 mg v 1 tablete.
Pomocné látky: glycín, kukuricový škrob, mastenec, hyprolóza.
 
Ako vyzerá Acifein a obsah balenia
 
Acifein sú biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami, z jednej strany s deliacou ryhou.
Balenie obsahuje 10 alebo 100 (10x10) tabliet.
 
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
 
Herbacos Recordati s.r.o, Pardubice, Česká republika
 
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.