ACC Long Instant 600 mg prášok vo vrecku 10 vreciek

ACC Long Instant 600 mg prášok vo vrecku 10 vreciek

Úľava od ťažkostí pri vlhkom kašli

6,67 €
Dostupnosť: Skladom
Nákupom získate 3 bonusové body
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

 

text-indent:0cm">
11.0pt">Písomná informácia pre používateľa 11.0pt">

 

text-indent:0cm;mso-list:skip">
ACC Long Instant

text-indent:0cm">
600 mg perorálny prášok vo vrecku

text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

none;text-autospace:none">
acetylcysteín

 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm">
normal">Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

italic;mso-no-proof:yes">Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

-                

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-                

mso-no-proof:yes">Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

-                

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

-                

ACC Long Instant sa nesmie užívať dlhšie ako 14 dní bez porady s lekárom.

-                

mso-no-proof:yes">Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-outline-level:1;
mso-list:skip">
11.0pt">V tejto písomnej informácii sa dozviete:

11.0pt">1.       Čo je ACC Long Instant a na čo sa používa

11.0pt">2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC Long Instant

11.0pt">3.       Ako užívať ACC Long Instant

11.0pt">4.       Možné vedľajšie účinky

11.0pt">5.       Ako uchovávať ACC Long Instant

11.0pt">6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

1.       Čo je ACC Long Instant a na čo sa používa

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
ACC Long Instant obsahuje liečivo acetylcysteín a skvapalňuje viskózny (hustý) hlien v dýchacích cestách.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
ACC Long Instant sa používa na uvoľnenie hlienu a normal">uľahčenie vykašliavania v prípade ochorenia dýchacích ciest s viskóznym hlienom.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Liek môžu užívať iba dospelí.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACC Long Instant

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

Neužívajte ACC Long Instant

 

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

ak ste alergický na acetylcysteín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 

margin-left:35.45pt">
Deti mladšie ako 2 roky nemôžu užívať tento liek.

 

Upozornenia a opatrenia

none;text-autospace:none">
 

none;text-autospace:none">
Predtým, ako začnete užívať ACC Long Instant, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte:

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

zmeny na koži

margin-left:35.45pt">
Veľmi zriedkavo bol v spojitosti s užívaním acetylcysteínu hlásený výskyt ťažkých kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm. Ak sa vyskytnú zmeny na koži a sliznici, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť a ihneď prestaňte užívať acetylcysteín.

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

prieduškovú astmu

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

ak ste mali žalúdočné alebo črevné vredy, alebo ich máte v súčasnosti

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

precitlivenosť na histamín

margin-left:35.45pt">
Je potrebné vyhnúť sa dlhodobej liečbe u týchto pacientov, pretože ACC Long Instant ovplyvňuje metabolizmus histamínu a môže vyvolať príznaky intolerancie (neznášanlivosti) (napríklad bolesť hlavy, nádcha, svrbenie).

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

intoleranciu (neznášanlivosť) fruktózy, pretože tento liek obsahuje sorbitol.

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

fenylketonúriu, pretože tento liek obsahuje zdroj fenylalanínu.

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

neschopnosť vykašľať hlien

margin-left:35.45pt">
Najmä na začiatku liečby môže užívanie ACC Long Instant spôsobovať skvapalňovanie hlienov a môže dôjsť k zvýšenej tvorbe prieduškového hlienu. Ak nie ste schopný hlien dostatočne vykašľať, váš lekár môže vykonať náležité opatrenia.

none;text-autospace:none">
ACC Long Instant nemajú užívať pacienti so zlyhaním pečene alebo obličiek, aby sa predišlo ďalšiemu prísunu dusíkatých látok.

none;text-autospace:none">
 

none;text-autospace:none">
Deti a dospievajúci

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Mukolytiká môžu zablokovať dýchacie cesty u detí do 2 rokov z dôvodu ich vlastností dýchacích ciest a obmedzenej schopnosti vykašľať hlien. Preto sa mukolytiká nemajú používať u detí mladších ako 2 roky.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
ACC Long Instant nie je vhodný na podávanie deťom alebo dospievajúcim. Sú k dispozícii iné vhodné liekové formy.

none;text-autospace:none">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Iné lieky a ACC Long Instant

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To sa vzťahuje najmä na:

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

lieky tlmiace kašeľ (antitusiká)

margin-left:35.45pt">
Súbežné užívanie ACC Long Instant a liekov tlmiacich kašeľ môže viesť k nebezpečnému hromadeniu hlienu v dýchacích cestách kvôli oslabeniu vykašliavacieho reflexu. Na súbežné užívanie ACC Long Instant a antitusík musia byť osobitné závažné dôvody. Je nevyhnutné, aby ste sa poradili so svojím lekárom pred použitím tejto kombinácie liekov.

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

antibiotiká

margin-left:35.45pt">
Aby sa zabránilo, že antibiotiká ovplyvnia účinnosť acetylcysteínu, majú sa antibiotiká užívať oddelene a v časovom odstupe najmenej 2 hodiny. Neplatí to pre lieky s liečivom cefixím alebo lorakarbef. Obe tieto látky nepreukázali žiadne vzájomné reakcie a môžu sa užívať s acetylcysteínom v rovnakom čase.

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

aktívne uhlie

margin-left:35.45pt">
Aktívne uhlie môže znížiť účinok acetylcysteínu.

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

glyceroltrinitrát (nitroglycerín)

margin-left:35.45pt">
Pri súbežnom užívaní acetylcysteínu a liekov s obsahom nitroglycerínu (glyceroltrinitrátu) sa hlásilo zosilnené rozšírenie ciev a znížené zhlukovanie krvných doštičiek. Lekár vás bude sledovať z dôvodu zníženia krvného tlaku, ktoré môže byť závažné a môže sa prejaviť bolesťou hlavy.

 

Laboratórne testy 11.0pt">

-          ketolátok v moči.

 

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehot

Ak máte podstúpiť nasledujúce laboratórne vyšetrenia, povedzte svojmu lekárovi, že užívate ACC Long Instant, liek môže mať vplyv na stanovenie:

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

salicylátov: lieky na liečbu bolesti, zápalu alebo reumatizmunieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

Tehotenstvo

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Vzhľadom na to, že nie je dostatok skúseností s užívaním acetylcysteínu u tehotných žien, užívajte ACC Long Instant počas tehotenstva iba vtedy, ak to lekár považuje za úplne nevyhnutné.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">

-         

Dojčenie

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Neexistujú žiadne údaje o vylučovaní acetylcysteínu do materského mlieka. Preto užívajte ACC Long Instant počas dojčenia iba vtedy, ak to lekár považuje za úplne nevyhnutné.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-outline-level:1;
mso-list:skip">
11.0pt">Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, či má acetylcysteín vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje alebo má len zanedbateľný vplyv.

0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-outline-level:1;
mso-list:skip">
11.0pt">ACC Long Instant obsahuje sorbitol a aspartam

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-outline-level:1;
mso-list:skip">
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku, 11.0pt">pretože tento liek obsahuje sorbitol.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-outline-level:1;
mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-outline-level:1;
mso-list:skip">
Liek obsahuje zdroj fenylalanínu (aspartam). Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

3.       Ako užívať ACC Long Instant

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Odporúčaná dávka, ak lekár nepredpíše inak, je 1 vrecko raz denne.

 

11.0pt">Spôsob podávania

1">
Perorálny prášok z jedného vrecka ACC Long Instant sa má nasypať priamo na jazyk. Prášok podporuje slinenie, a preto sa môže ľahko prehltnúť.

1">
 

1">
Vezmite, prosím, na vedomie, že perorálny prášok sa pred prehltnutím nesmie žuvať.

1">
 

1">
Možno ho užívať bez vody.

 

1">
11.0pt;color:black">Starší a oslabení pacienti

1">
Pacienti so zníženým vykašliavacím reflexom (starší a oslabení pacienti) majú perorálny prášok užívať radšej ráno.

 

Dĺžka užívania 11.0pt">

 

-         

ACC Long Instant sa nesmie užívať dlhšie ako 14 dní bez konzultácie s lekárom.

-         

Ak sa príznaky ochorenia po 4-5 dňoch nezlepšia alebo sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

 

Ak užijete viac ACC Long Instant, ako máte

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
V prípade predávkovania môže dôjsť k podráždeniu tráviaceho systému, ako je bolesť brucha, nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Doteraz neboli pozorované žiadne závažné vedľajšie účinky alebo príznaky otravy, ani v prípade mimoriadne veľkého predávkovania. Ak máte podozrenie na predávkovanie liekom ACC Long Instant, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Ak zabudnete užiť ACC Long Instant

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Užite ďalšiu dávku v obvyklom čase.

 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

4.       Možné vedľajšie účinky

0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Prestaňte užívať ACC Long Instant a okamžite sa obráťte na svojho lekára, ak sa objavia prejavy alergickej alebo závažnej kožnej reakcie.

 

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

alergické reakcie (svrbenie a tvorba žihľavky (urtikária), závažný opuch pod kožou (angioedém) a normal">kožná vyrážka)

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

zrýchlený tep srdca (tachykardia)

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

pokles krvného tlaku (hypotenzia)

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

bolesť hlavy

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

zvonenie v ušiach (tinnitus)

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

zápal sliznice ústnej dutiny, bolesť brucha, nutkanie na vracanie, vracanie a hnačka

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

horúčka

 

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

dýchavičnosť, kŕč svalstva priedušiek (bronchospazmus) - prevažne u pacientov s nadmernou činnosťou prieduškového systému v prípade prieduškovej  astmy

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

porucha trávenia (dyspepsia)

 

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

závažné alergické reakcie až šok

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

závažné kožné reakcie, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

krvácanie (hemorágia), čiastočne v súvislosti s reakciou z precitlivenosti

 

Neznáme, častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">

-         

nahromadenie vody v tvári (opuch tváre)

 

none;text-autospace:none">
Ak sa objavia prvé prejavy reakcie z precitlivenosti (pozri vyššie), nesmie sa ACC Long Instant znovu užiť. V tomto prípade kontaktujte lekára.

 

tab-stops:36.0pt">
Hlásenie vedľajších účinkov

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v  mso-no-proof:yes">Prílohe V mso-no-proof:yes">. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

5.       Ako uchovávať ACC Long Instant

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vrecku/ škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Čo ACC Long Instant obsahuje

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

11.0pt">•        Liečivo je acetylcysteín. Každé vrecko obsahuje 600 mg acetylcysteínu.

        Ďalšie zložky sú: glyceroltripalmitát (tripalmitín), polysorbát 65, sorbitol (E420), xylitol, bezvodá kyselina citrónová, dihydrogéncitrát sodný, citronan horečnatý, sodná soľ karmelózy, aspartam (E951), černicová príchuťou „B“ (obsahuje vanilín; maltodextrín; glukonolaktón; sorbitol; oxid kremičitý, koloidný bezvodý; manitol (E421); uhličitan horečnatý), stearan horečnatý.

 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Ako vyzerá ACC Long Instant a obsah balenia

ACC Long Instant je biely až mierne žltkastý prášok, s ľahko sa rozpadajúcimi zhlukmi, ak sú prítomné, s vôňou černíc, prípadne s miernym sírovým zápachom.

 

ACC Long Instant je zabalený vo vrecku.

Každé vrecko obsahuje 1,6 g prášku.

 

Veľkosti balenia: 8, 10, 14, 20, 30 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

none;text-autospace:none">
Sandoz Pharmaceuticals d.d.

none;text-autospace:none">
Verovškova 57

none;text-autospace:none">
1000 Ľubľana

none;text-autospace:none">
Slovinsko

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
 

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Výrobca

Hermes Arzneimittel GmbH - Division: Hermes Pharma Ges.m.b.H

Allgäu 36

9400 Wolfsberg

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:0cm;mso-list:skip">
Rakúsko&

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: Sandoz
Balenie: 10 vreciek
Kód:
4357
ŠUKL kód: 4357
EAN:
Kategórie: Voľnopredajné liekyDýchacie cestyKašeľNachladnutie a chrípka
Trápi ma: Hľadanie podľa problémuDýchaniePodpora vykašliavania