Revalid 120kps pre zdravé vlasy

Revalid 120kps

Liek podporujúci rast a pevnosť vlasov a nechtov

Dostupnosť: Nedostupné

Dostupné balenie

Nedostupné
Skladom
36,20 €
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie
Revalid®
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Revalid® pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 3 mesiaoch, musíte kontaktovať lekára.
-                 - Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1.         Čo je Revalid® a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Revalid®
3.         Ako užívať Revalid®
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Revalid®
6.         Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE Revalid® A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Revalid®obsahuje aminokyseliny, vitamíny a stopové prvky, ktoré sú prirodzenou súčasťou potravy. Účinné látky lieku Revalid® podporujú tvorbu keratínu, základnej zložky vlasov a nechtov.
Revalid® má kladný vplyv na vývoj vypadávania vlasov (alopécie): môže čiastočne zastaviť stratu vlasov alebo ju aspoň spomaliť. Revalid® spevňuje nechty.
 
Revalid®sa používa na liečbu nasledujúcich príznakov:
 - Vypadávanie vlasov (alopécia) rôzneho pôvodu medzi iným: difúzna alopécia, seboroická alopécia, alopécia vzniknutá po chorobe alebo gravidite, alopécia vplyvom liečby alebo spôsobená inými hormonálnymi príčinami.
 - Strata vlasov alebo porucha rastu vlasov neznámeho pôvodu.
 - Poškodenie štruktúry vlasu (rozdvojené vlasy, lámavé vlasy bez lesku).
 - Porucha rastu a výživy nechtov.
Pri androgénovej alopécii a alopecia areata je účinok lieku Revalid® obmedzený na posilnenie zostávajúcich vlasov.
 
 
2.         SKÔR AKO UŽIJETE Revalid®
 
Postihnutie vlasov sa často zhoršuje nevyváženým stravovaním. Pokiaľ je to možné, treba mať vyváženú, rôznorodú stravu. Treba sa vyhýbať prísnej obmedzujúcej a neprimeranej nízkokalorickej diéte, ako aj agresívnym zásahom (odfarbovanie vlasov, časté farbenie, nadmerné používanie šampónov, horúce sušenie, ťahanie vlasov a dlhé vystavenie slnečnému žiareniu). Nechty je potrebné pri domácich prácach chrániť používaním gumových rukavíc.
 
Neužívajte Revalid®
-           keď ste alergický (precitlivený) na niektoré z liečiv alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Revalid®.
 
Revalid® sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov kvôli nedostatočným údajom.

 

Užívanie iných liekov
Počas liečby sulfónamidmi by sa mala liečba liekom Revalid® prerušiť (aktivita sulfónamidov sa ruší vplyvom kyseliny paraaminobenzoovej).
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Revalid®.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Revalid® nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Revalid®
Informácia pre diabetikov: 1 kapsula = 0,035 ekvivalent ovocia (6,7 kJ/1,6 kcal).
Informácia pre celiatikov: 1 kapsula obsahuje 1 mg gluténu.
 
 
3.         AKO UŽÍVAŤ Revalid®
 
Vždy užívajte dávku predpísanú v tejto písomnej informácii pre používateľa.
Ak si nie ste istý, ako užívať Revalid®, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka pre dospelých a deti strašie ako 12 rokov je 1 kapsula trikrát denne s dostatočným množstvom tekutiny, počas jedla alebo po jedle.
Hoci kladné výsledky sa často objavujú už koncom prvého mesiaca liečby, liečba liekom Revalid® by mala trvať 3 mesiace.
Podľa vážnosti prípadu sa liečba môže začať intenzívnou dávkou trikrát denne 2 kapsuly počas prvého mesiaca, potom trikrát denne 1 kapsulu.
 
Ak užijete viac lieku Revalid®, ako máte alebo ak zabudnete užiť liek Revalid®
V prípade, že ste zabudli užiť jednu dávku alebo v prípade mierneho prekročenia dávky môžete pokračovať v liečbe bez zmeny. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, opýtajte sa prosím svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, Revalid® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak užívate Revalid® medzi dvoma jedlami alebo na prázdny žalúdok sa môže objaviť nevoľnosť alebo ľahké zažívacie ťažkosti. V tomto prípade prísne nasledujte odporúčaný spôsob podávania. Pri dávkovaní 6 kapsúl denne sa môžu občas objaviť ľahké zažívacie ťažkosti. V takomto prípade je vhodné znížiť dávku na 3 kapsuly denne. Avšak liek Revalid® sa zvyčajne dobre znáša.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO UCHOVÁVAŤ Revalid®
 
Revalid® treba uchovávať na suchom mieste pri teplote do 25°C.
Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Revalid® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri za skratkou EXP.

 

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
6.         ĎALŠIE INFORMÁCIE
 
Čo Revalid® obsahuje
1 kapsula obsahuje liečivá: metionín 100 mg, cystín 50 mg, pantotenát vápenatý 50 mg, tiamíniumdichlorid 1,5 mg, pyridoxíniumchlorid 10 mg, kyselina paraaminobenzoová 20 mg, extrakt z prosa 50 mg, extrakt z pšeničných klíčkov 50 mg, liečivé kvasnice 50 mg, železo 2 mg, zinok 2 mg, meď 0,5 mg.
Ďalšie zložky sú: koloidný oxid kremičitý, želatína, chinolínová žltá (E 104), indigokarmín (E 132).
 
Ako vyzerá Revalid® a obsah balenia
Revalid® je dostupný v baleniach po 30, 120 a 270 kapsúl.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Ewopharma International, s.r.o.
Hlavná 17
831 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Kvôli ďalším informáciám o tomto lieku prosím kontaktujte lokálne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii.
 
Ewopharma spol. s r.o.
Hlavná 17
831 01 Bratislava
info@ewopharma.sk
 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2008.

https://www.revalid.sk/revalidR/

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.