Telefonické objednávky: 0917 480 070

Nákupný košík
0 položiek
za 0,00 €

Robitussin Antitussicum sirup 100ml

Produkt

Zaradené v kategóriách: Voľnopredajné lieky • Dýchací systém • Hľadanie podľa problému • Dýchanie • Dráždivý kašeľ 

Kód: 3784
ŠUKL kód: 14798
Výrobca/Značka: Pfizer
Balenie: 100ml
Dostupnosť: Skladom

na suchý dráždivý kašeľ

Bežná cena s 10% DPH: 4.88 € Naša cena s 10% DPH: 4,88 €

Nákupom tohoto produktu získate po zaplatení
2 bonusové body =zľava 0,06€ z ďaľšej objednávky.
(len pre registrovaných zákazníkov)
Dostupné balenie
Dostupné balenie Cena s DPH Dostupnosť Do košíka
Robitussin Junior sirup 100ml 4.88 € 4,88 € Skladom
Robitussin Expectorans sirup 100ml 4.88 € 4,88 € Skladom
Robitussin Antitussicum sirup 100ml 4.88 € 4,88 € Skladom

Robitussin Antitussicum
7,5 mg/5 ml, sirup
Dextrometorfaniumhydrobromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Robitussin Antitussicum obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
-          Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-          Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-          Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 7 dní, musíte kontaktovať lekára.
-     Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Robitussin Antitussicum a na čo sa používa
2.         Skôr ako užijete Robitussin Antitussicum
3.         Ako užívať Robitussin Antitussicum
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Robitussin Antitussicum
6.         Ďalšie informácie1.       ČO JE ROBITUSSIN ANTITUSSICUM A NA ČO SA POUŽÍVA

Robitussin Antitussicum je liek na tlmenie kašľa, ktorý upokojuje a kontroluje suchý, pretrvávajúci kašeľ.


2.            SKÔR AKO UŽIJETE ROBITUSSIN ANTITUSSICUM

Neužívajte Robitussin Antitussicum
-        keď ste precitlivený (alergický) na dextrometorfan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek.
-        keď užívate na lekársky predpis inhibítor monoaminoxidázy (IMAO), čo je liek na depresiu alebo do 14 dní po ukončení liečby.
-        keď máte kašeľ s nadmernou tvorbou hlienu.
-        Nepoužívajte u detí do 6 rokov.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Robitussinu Antitussicum
-        Pred užívaním sa poraďte s lekárom, ak máte chronický kašeľ, ktorý sa vyskytuje pri fajčení alebo chronickom ochorení pľúc, ako je astma alebo rozdutie pľúc (emfyzém)
-        Pred užívaním sa poraďte s lekárom, ak máte dýchaciu nedostatočnosť alebo trpíte ochorením pečene.
-        Ukončite užívanie a poraďte sa so svojím lekárom, ak kašeľ pretrváva viac ako 7 dní (3 dni u detí), vracia sa alebo je sprevádzaný horúčkou, vyrážkou alebo pretrvávajúcou bolesťou hlavy. Toto môžu byť znaky závažného stavu.
-        Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Užívanie iných liekov
Neužívajte tento liek, ak v súčasnosti užívate na lekársky predpis inhibítor monoaminoxidázy (IMAO) alebo do 14 dní po ukončení užívania lieku s inhibítorom monoaminoxidázy (IMAO).
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Robitussinu Antitussicum s jedlom a nápojmi
Počas tejto liečby sa treba vyvarovať alkoholickým nápojom alebo liekom obsahujúcim alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Robitussin Antitussicum môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje vzhľadom na výskyt ospalosti a závratu.
Ľudia, ktorí vedú vozidlá a obsluhujú stroje si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje alkohol.

Dôležité informácie o niektorých zložkách sirupu Robitussin Antitussicum
  • Tento liek obsahuje sorbitol a maltitol, ktoré môžu byť škodlivé pre osoby trpiace neznášanlivosťou cukrov.
  • Tento liek obsahuje 2,5% (V/V) etanolu (alkohol). Liek je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.
  • Tento liek obsahuje amarant (E123), ktorý môže vyvolať alergické reakcie.
  • Informácia pre diabetikov: nie je pravdepodobné, že by sladidlá obsiahnuté v lieku ovplyvnili Vašu cukrovku.
  • Tento liek neobsahuje cukor a nevyvoláva tvorbu zubného kazu.


3.       AKO UŽÍVAŤ ROBITUSSIN ANTITUSSICUM

Vždy užívajte Robitussin Antitussicum presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neurčil ináč, riaďte sa dávkovacou schémou:
Dospelí a deti od 12 rokov:
7,5 ml každé 4 hodiny.
Deti od 6 do 12 rokov:
5 ml každé 4 hodiny.

Nepoužívajte u detí do 6 rokov. 
Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Liek sa neodporúča používať dlhšie ako 7 dní.
Ak sa príznaky nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.

Spôsob podávania
Liek sa užíva cez ústa. Sirup vypite po nameraní individuálnej dávky priloženou odmerkou.

Ak užijete viac Robitussinu Antitussicum ako máte
V prípade náhodného predávkovania prerušte užívanie a okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Robitussin Antitussicum
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.       MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Robitussin Antitussicum môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky dextrometorfaniumhydrobromidu, liečiva obsiahnutého v lieku, sú zriedkavé, môžu sa však vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:

Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov, no viac ako u 1 z 10 000 pacientov):
precitlivenosť, nevoľnosť, vracanie, závrat alebo ospalosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5.       AKO UCHOVÁVAŤ ROBITUSSIN ANTITUSSICUM
 
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Robitussin Antitussicum po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Robitussin Antitussicum, ak je poškodené povrchové tesnenie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.     ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Robitussin Antitussicum obsahuje
Liečivo je dextrometorfaniumhydrobromid.
5 ml sirupu obsahuje 7,5 mg dextrometorfaniumhydrobromidu.

Ďalšie zložky sú glycerol (E422), sodná soľ karmelózy, benzoan sodný (E211), dinátriumedetát, maltitol (E965), etanol (96% V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel (E150), levomentol, višňová aróma, sorbitol (70%) (E420), nátriumcyklamát (E952), draselná soľ acesulfamu (E950), čistená voda.

Ako vyzerá Robitussin Antitussicum a obsah balenia
Opis lieku: číra, červená tekutina s typickou vôňou a višňovou arómou. Fľaša z hnedého skla, biely samotesniaci uzáver so závitom (PP) s tesniacou vložkou (PE), škatuľka, odmerný pohár 10 ml (PP).
Veľkosť balenia: 50 alebo 100 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Corporation Austria GmbH
Consumer Healthcare
Floridsdorfer Hauptstrasse 1
1210 Viedeň, Rakúsko
 
Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

 PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115
Pribinova 25 
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 3355 5500

Výrobca

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri delle Foibe 1
29016 Cortemaggiore (Piacenza)
Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v  01/2012.