Telefonické objednávky: 0917 480 070

Nákupný košík
0 položiek
za 0,00 €

Ipraalox 20mg 14tbl

Zaradené v kategóriách: Voľnopredajné lieky • Tráviaci systém • Poruchy trávenia • Hľadanie podľa problému • Trávenie a metabolizmus • Záha, žalúdočné vredy 

Kód: 13927
ŠUKL kód: 05785
Výrobca/Značka: Sanofi-aventis
Balenie: 14 tabliet
Dostupnosť: Skladom

Úľava od pálenia záhy. 1 tableta za deň.

Naša cena s 10% DPH: 5,15 €

Nákupom tohoto produktu získate po zaplatení
2 bonusové body =zľava 0,06€ z ďaľšej objednávky.
(len pre registrovaných zákazníkov)
Produkt
Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety
 
Pantoprazol
 
 
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Ipraalox obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
              Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
              Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
              Ak sa príznaky Vášho ochorenia zhoršia alebo ak sa nezlepšia po 2 týždňoch, musíte kontaktovať lekára.
              Bez konzultácie s lekárom nemáte užívať tablety Ipraalox dlhšie ako 4 týždne.
              Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ipraalox a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ipraalox
3. Ako užívať Ipraalox
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ipraalox
6. Ďalšie informácie
 
 
1.         ČO JE IPRAALOX A NA ČO SA POUŽÍVA
 
Ipraalox obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu. Takto znižuje množstvo kyseliny vo Vašom žalúdku.
 
Ipraalox sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenia záhy, regurgitácie kyseliny – t. j. kyslej chuti v ústach) u dospelých.
 
Reflux je spätný tok kyseliny zo žalúdka do pažeráka (trubica, cez ktorú prechádza potrava), ktorý sa môže zapáliť a bolieť. Môže u Vás vyvolať príznaky, ako bolestivý pocit pálenia na hrudi, ktorý postupuje k hrdlu (pálenie záhy) a spôsobuje kyslú chuť v ústach (regurgitácia kyseliny).
 
Už po prvom dni liečby Ipraaloxom môžete pocítiť ústup príznakov refluxu kyseliny a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Na ústup príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2 – 3 dni.
 
 
2.         Skôr AKO užijete Ipraalox
 
Neužívajte Ipraalox
-          keď ste alergický (precitlivený) na pantoprazol, sójový lecitín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ipraaloxu.
-          keď užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV-infekcie).
-          keď máte menej ako 18 rokov.
-          keď ste tehotná alebo dojčíte.
 
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ipraaloxu
Najprv povedzte svojmu lekárovi:
-          ak ste si liečili pálenie záhy alebo poruchu trávenia nepretržito 4 týždne alebo dlhšie
-          ak máte viac ako 55 rokov a denne užívate voľnopredajné lieky na liečbu poruchy trávenia
-          ak máte viac ako 55 rokov a objavili sa u Vás nové príznaky alebo sa príznaky nedávno zmenili
-          ak ste mali v minulosti žalúdočné vredy alebo Vám operovali žalúdok
-          ak máte problémy s pečeňou alebo máte žltačku (žltá koža alebo oči)
-          ak pravidelne navštevujete svojho lekára kvôli závažným problémom alebo ochoreniam
-          ak máte absolvovať endoskopické vyšetrenie alebo dychový test, ktorý sa volá C-urea test.
 
Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, a to skôr ako začnete užívať tento liek alebo po ukončení užívania tohto lieku, pretože môžu byť signálom iného, závažnejšieho ochorenia:
-          neúmyselná strata telesnej hmotnosti (bez súvislosti s diétou alebo cvičebným programom)
-          vracanie, najmä ak sa opakuje
-          vracanie krvi, môže vyzerať ako tmavá usadenina kávy vo Vašich zvratkoch
-          ak spozorujete krv vo Vašej stolici, ktorá môže mať čierny alebo dechtovitý vzhľad
-          ťažkosti s prehĺtaním alebo bolesť pri prehĺtaní
-          ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (chudokrvnosť)
-          bolesť na hrudi
-          bolesť žalúdka
-          ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Ipraalox môže byť spojený s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.
Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete absolvovať niektoré vyšetrenia.
 
Ak máte podstúpiť krvné vyšetrenia, povedzte svojmu lekárovi, že užívate tento liek.
 
Už po prvom dni liečby Ipraaloxom môžete pocítiť ústup príznakov refluxu a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Tento liek nemáte užívať preventívne (t.j. na predchádzanie uvedeným ťažkostiam).
 
Ak trpíte opakovaným pálením záhy, máte poruchu trávenia už dlhší čas, pravidelne navštevujte svojho lekára.
 
Užívanie iných liekov
Ipraalox môže zabrániť správnemu účinku niektorých iných liekov. Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje jedno z nasledujúcich liečiv:
-          ketokonazol (používa sa liečbu plesňových infekcií).
-          warfarín a fenprokumón (používa sa riedenie krvi a zabránenie vzniku krvných zrazenín). Možno budete potrebovať ďaľšie krvné vyšetrenia.
-          atazanavir (používa sa na liečbu HIV-infekcií). Nesmiete užívať Ipraalox, keď užívate atazanavir.
 
Neužívajte Ipraalox s inými liekmi, ktoré obmedzujú množstvo kyseliny, ktorá sa Vám tvorí v žalúdku. Takými liekmi sú iné inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol alebo rabeprazol) alebo H2-antagonisty (napr. ranitidín, famotidín).
Ak je to však potrebné, Ipraalox môžete užívať s antacidami (napr.: magaldrátom, kyselinou algínovou, hydrogenuhličitanom sodným, hydroxidom hlinitým, uhličitanom horečnatým alebo ich kombináciami),.
 
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to aj pre rastlinné alebo homeopatické lieky.
 
Užívanie Ipraaloxu s jedlom a nápojmi
Tablety sa užívajú pred jedlom, majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou.
 
Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Ipraalox ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo dojčíte.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ako závrat alebo porucha videnia, nemáte viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
 
Dôležité informácie o niektorých zložkách Ipraaloxu
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Ipraalox obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.
 
3.         AKO UŽÍVAŤ IPRAALOX
 
Vždy užívajte Ipraalox presne tak, ako je popísané v tejto informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
 
Užite jednu tabletu denne. Neprekračujte odporučenú dávku 20 mg pantoprazolu denne.
 
Tento liek užívajte aspoň 2 – 3 dni po sebe. Keď Vaše príznaky úplne vymiznú, prestaňte užívať Ipraalox. Ústup príznakov refluxu kyseliny a pálenia záhy môžete spozorovať už po jednom dni liečby Ipraaloxom, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu.
 
Ak príznaky úplne nevymiznú do dvoch týždňov nepretržitého užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom. Bez konzultácie so svojím lekárom neužívajte tablety Ipraaloxu dlhšie ako 4 týždne.
 
Tabletu užívajte pred jedlom v rovnakom čase každý deň. Tabletu prehltnite celú s trochou vody. Tabletu nehryzte ani nelámte.
 
Deti a dospievajúci
Ipraalox nemajú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.
 
Ak užijete viac Ipraaloxu, ako máte
Okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak je to možné, zoberte so sebou svoj liek a túto písomnú informáciu pre používateľov. Príznaky predávkovania nie sú známe.
 
Ak zabudnete užiť Ipraalox
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu normálnu dávku užite na ďalší deň vo Vašom zvyčajnom čase.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 
 
4.         MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
 
Tak ako všetky lieky, aj Ipraalox môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 
Ihneď oznámte svojmu lekárovi, alebo sa spojte s pohotovostným oddelením v najbližšej nemocnici, ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov. Ihneď prestaňte užívať tento liek, ale zoberte si so sebou túto písomnú informáciu pre používateľova/alebo tablety.
 
-          Závažné alergické reakcie (zriedkavé): reakcie z precitlivenosti, takzvané anafylaktické reakcie, anafylaktický šok a angioedém. Typickými príznakmi sú: opuch jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka, závažný závrat spojený s rýchlym tlkotom srdca a silným potením.
 
-          Závažné kožné reakcie (frekvencia, t.j. častosť výskytu nie je známa): vyrážka s opuchom, tvorbou pľuzgierov a olupovaním kože, strata kože okolo očí a krvácanie v okolí očí, nosa, úst alebo pohlavných orgánov a rýchle zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo vyrážky po vystavení sa slnku.
 
-          Iné závažné reakcie (frekvencia nie je známa): zožltnutie kože a očí (dôsledkom závažného poškodenia pečene) alebo problémy s obličkami, ako bolestivé močenie a bolesť v krížoch spolu s horúčkou.
 
Hodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledujúcich frekvenciách:
Veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)
Časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)
Menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000)
Zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000)
Veľmi zriedkavé (postihujúmenej ako 1 pacienta z 10 000)
Neznáme (z dostupných údajov)
 
Menej časté vedľajšie účinky :
bolesť hlavy, závrat, hnačka, pocit nevoľnosti, vracanie, nadúvanie a plynatosť (vetry), zápcha, sucho v ústach, bolesť brucha a nepríjemné pocity v oblasti brucha, vyrážka na koži alebo žihľavka; svrbenie, pocit slabosti, vyčerpania alebo celkovej nepohody, poruchy spánku, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvných testoch.
 
Zriedkavé vedľajšie účinky:
poruchy videnia, ako rozmazané videnie, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zmeny telesnej hmotnosti, vzostup telesnej teploty, opuch končatín, alergické reakcie, depresia, zvýšenie hladiny bilirubínu a tukov v krvi (v krvných testoch).
 
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:
strata schopnosti orientácie, zníženie počtu krvných doštičiek, čo môže spôsobiť častejšie krvácanie alebo vznik modrín ako zvyčajne, zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k častejším infekciám.
 
Neznáma frekvencia:
halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už v minulosti mali takéto príznaky), znížená hladina sodíka v krvi.
 
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
 
 
5.         AKO uchovávať ipraalox
 
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
 
Nepoužívajte Ipraalox po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo na fľaši a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
 
Tablety balené v plastových fľašiach: Ipraalox sa musí po prvom otvorení fľaše spotrebovať do 3 mesiacov.
 
Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
 
 
6.         ďalšie informácie
 
Čo Ipraalox obsahuje
-        Liečivo je pantoprazol. Každá tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli).
-        Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety
maltitol (E 965), krospovidón typu B, sodná soľ karmelózy, bezvodý uhličitan sodný, kalciumstrearát.
Obal tablety
polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecitín, žltý oxid železitý (E 172), bezvodý uhličitan sodný, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, trietylcitrát.
 
Ako vyzerá Ipraalox a obsah balenia
Ipraaloxsú oválne, žlté gastrorezistentné (odolné voči žalúdočnej šťave) tablety.
Ipraalox je dostupný v OPA/ALU/PVC-ALU blistroch alebo v HDPE fľaši.
 
Balenie obsahuje 7 alebo 14 gastrorezistentných tabliet.
 
Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
 
Výrobca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
21 Wincentego Pola Str.
58-500 Jelenia Góra
Poľsko
 
Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A.
Av. das Indústrias – Alto do Colaride
2735-213 Cacém
Portugalsko
 
Advance Pharma GmbH
Wallenroder Strasse 12 – 14
13435 Berlin
Nemecko
 
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Str. 51 – 61
59320 Ennigerloh
Nemecko
 
Sanofi – Aventis Sp. z.o.o.
Ul. Lubelska 52
35-223 Rzeszów
Poľsko
 
Tento liek bol schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
 
Rakúsko                       Ipraalox 20 mg - magensaftresistente Tabletten
Belgicko                       Maalox Control 20 mg comprimés gastro-résistants
Česká republika            Maalostar 20 mg enterosolventní tableta
Estónsko                      Ipraalox
Grécko                         Ipraalox 20 mg Γαστροανθεκτικό δισκίο
Francúzsko                   Ipraalox 20 mg comprimés gastro-résistants
Írsko                            Freestom 20 mg gastro-resistant tablets
Taliansko                     Maalox Reflusso 20 mg compresse gastroresistenti
Litva                            Ipraalox 20 mg skrandyje neirios tabletės
Lotyšsko                      Ipraalox 20 mg zarnās šķīstošā tablete
Holandsko                    Ipraalox 20 mg maagsapresistente tabletten
Portugalsko                  Stomafor
Rumunsko                    Dicarbocalm Control 20 mg comprimate gastrorezistente
Slovinsko                      Ipraalox 20 m g gastrorezistentne tablete
Slovenská republika      Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v  05/2012.
 
______________________________________________________________________________
 
Nasledujúce odporúčania týkajúce sa životného štýlu a zmien v stravovaní môžu tiež pomôcť pri zmierňovaní príznakov pálenia záhy alebo príznakov spojených s kyselinou.
 
-            Nejedzte veľké porcie jedla.
-            Jedzte pomaly.
-            Prestaňte fajčiť.
-            Znížte konzumáciu alkoholu a kofeínu.
-            Znížte svoju telesnú hmotnosť (ak trpíte nadváhou).
-            Nenoste tesné oblečenie alebo opasky.
-            Nejedzte neskôr ako 3 hodiny pred spaním.
-            Nadvihnite čelo postele (ak trpíte nočnými príznakmi).

Znížte príjem jedál, ktoré môžu spôsobovať pálenie záhy. Môže medzi ne patriť: čokoláda, mäta pieporná, mäta kučeravá, tučné a vyprážané jedlá, kyslé jedlá, korenené jedlá, citrusy a ovocné džúsy, paradajky.