Telefonické objednávky: 0917 480 070

Nákupný košík
0 položiek
za 0,00 €

Canesten dermálny krém 20g DLHODOBO NÍZKA CENA

Akcia
Produkt

Zaradené v kategóriách: Voľnopredajné lieky • Koža, vlasy • Kožné infekcie • Hľadanie podľa problému • Koža • Infekcie, dezinfekcia 

Kód: 3331
ŠUKL kód: 02869
Výrobca/Značka: Bayer
Balenie: 20g
Dostupnosť: Skladom

Používa sa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami.

Bežná cena s 10% DPH: 5.60 € Naša cena s 10% DPH: 5,17 €

Nákupom tohoto produktu získate po zaplatení
2 bonusové body =zľava 0,06€ z ďaľšej objednávky.
(len pre registrovaných zákazníkov)
Dostupné balenie
Dostupné balenie Cena s DPH Dostupnosť Do košíka
Canesten IntimGel 100ml 3,72 € Skladom
Canesten dermálny krém 20g DLHODOBO NÍZKA CENA 5.60 € 5,17 € Skladom
Candibene 200 mg tbl vag 3x200 mg 5,20 € Skladom
Canesten Kombi vaginálna tableta a krém 13,26 € 10,10 € Nedostupné
Canesten 1 Vaginálna tableta 1ks 8,33 € Nedostupné
Canesten 6 vaginálna tableta 9,00 € Nedostupné

Canesten dermálny  krém sa používa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami.
 
Canesten  10 mg/g dermálny krém 20g (klotrimazol)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
-                 Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1.         Čo je Canesten a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten  
3.         Ako používať Canesten  
4.         Možné vedľajšie účinky
5          Ako uchovávať Canesten  
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie


1.       Čo je Canesten  a na čo sa používa

Liečivo lieku klotrimazol je antimykotikum, liek na liečenie kožných ochorení.
Pôsobí proti mnohým choroboplodným hubovitým mikroorganizmom, vrátane dermatofytov,
kvasiniek a plesní. Pôsobí aj na niektoré druhy baktérií.

Canesten dermálny  krém sa používa na liečbu kožných infekcií a infekcií slizníc, ktoré sú spôsobené kvasinkami, plesňami a niektorými baktériami, ako sú:

·         plesňové ochorenia (dermatomykózy); vyskytujú sa najčastejšie na miestach, ktoré sa ľahko zaparujú (v kožných záhyboch): medzi prstami na nohách (tinea pedum), v oblasti rias (tinea inguinalis), na trupe (tinea corporis), na rukách (tinea manuum). Prejavujú sa sčervenením, svrbením, niekedy aj olupovaním kože, prípadne môže dôjsť aj k bolestivým prasklinám kože.
·         pityriasis versicolor – sa prejavuje zvyčajne na hrudníku alebo na chrbte ako olupujúce sa, nesvrbivé škvrny.
·         erytrazma saprejavuje ako hnedočervené, mierne šupinaté, ostro ohraničené nesvrbivé škvrny až plochy v oblastiach, ktoré sa môžu zapariť alebo medzi prstami.
·         zápal vonkajších rodidiel u žien (vulvitída) - prejavuje sa svrbením, sčervenením, pálením, zdurením alebo bolestivosťou vonkajších rodidiel
·         zápal žaluďa pohlavného údu u mužov (balanitída) - prejavuje sa sčervenením a svrbením žaluďa a predkožky, prípadne páchnucim výtokom z predkožkového vaku.

2.       Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Canesten  

Nepoužívajte Canesten  
-        ak ste alergický na klotrimazol, cetylstearylalkohol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Canesten , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade infekcie pošvy sa odporúča zdržať sa pohlavného styku. Počas používania tohto lieku sa môže infekcia preniesť na partnera.

Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen v prípade príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch sexuálnych partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie (reinfekcie).

Ak sa vám príznaky vrátia v priebehu 1 mesiaca alebo nepozorujete zlepšenie, vyhľadajte lekára.

Ak máte horúčku (teplotu 38 °C alebo vyššiu), bolesť podbrušia, bolesť chrbta, zapáchajúci výtok z pošvy, nevoľnosť, krvácanie z pošvy a/alebo súvisiacu bolesť chrbta, vyhľadajte lekára. 

Zamedzte kontaktu s očami. Neprehĺtajte.

Canesten  môže znížiť účinnosť a bezpečnosť ochranných antikoncepčných prostriedkov na báze gumy (prezervatív, pesar). Tento účinok je dočasný a vyskytuje sa iba počas liečby.

Deti a dospievajúci
Liek je určený na používanie u dospelých a je vhodný pre deti od 2 rokov.
 
Iné lieky a Canesten  
Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo,  dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

O použití lieku v prvých troch mesiacoch tehotenstva musí rozhodnúť lekár.
Počas liečby krémom Canesten sa má dojčenie prerušiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Canesten nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Canesten  obsahuje cetylstearylalkohol
Cetylstearylalkohol môže spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).


3.       Ako používať Canesten  

Vždy používajte tento liek presne podľa návodu v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Najčastejšie sa Canesten nanáša 2 až 3-krát denne na postihnuté miesta v tenkej vrstve (zvyčajne postačuje asi 1/2 centimetra krému na plochu veľkosti dlane).
Pred použitím je potrebné postihnuté miesta umyť a vysušiť. Na úplný účinok je nevyhnutné dostatočne dlhé používanie krému i po vymiznutí pôvodných príznakov ochorenia (napr. svrbenia). Zvyčajná dĺžka liečby je 3 až 4 týždne pri plesňových ochoreniach kože (dermatomykózy), 2 až 4 týždne pri ochorení erytrazma a 1 až 3 týždne v prípade pytiriasis versicolor. Pri zápaloch vonkajších rodidiel u žien a žaľuďa u mužov trvá liečba minimálne 1 až 2 týždne.
Bez súhlasu lekára nepoužívajte u detí do 2 rokov.
 
Ak použijete viac lieku Canesten, ako máte
Prípady predávkovania nie sú známe.
Pri náhodnom požití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára alebo najbližšiu službu prvej pomoci v nemocnici.

Ak zabudnete použiť Canesten  
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4.       Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky klotrimazolu, liečiva obsiahnutého v dermálnom kréme Canesten, sú nasledovné.

Poruchy imunitného systému:
alergická reakcia (synkopa (mdloba), hypotenzia (nízky tlak krvi), dýchavičnosť, žihľavka).

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
tvorba pľuzgierov, mierna bolesť/bolesť, opuch, erytém (sčervenenie), podráždenie, exfoliácia (olupovanie kože), svrbenie, vyrážka, pichanie/pálenie.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.       Ako uchovávať Canesten  
 
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 
Nepoužívajte Canesten, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Canesten  obsahuje:
-          Liečivo je klotrimazol. 1 g zmývateľného krému (typu o/v) obsahuje 10 mg klotrimazolu.
-          Ďalšie zložky sú sorbitanstearát, polysorbát 60, cetylpalmitát, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, oktyldodekanol, čistená voda.

Ako vyzerá Canesten a obsah balenia
Canesten je jemný biely krém.
Balenie: 20 g krému.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii 
Bayer, spol. s r.o.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Bayer, spol. s r.o.
Tel. +42 12 59 21 31 11
Fax +42 12 59 21 33 34
e-mail: bayer@bayer.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári  2014.