Telefonické objednávky: 0917 480 070
Nákupný košík
0 položiek
za 0,00 €

Sanorin emulzia, nosová emulzná instilácia 10ml

Sanorin emulzia, nosová emulzná instilácia 10ml

Zaradené v kategóriách: Voľnopredajné lieky • Dýchací systém • Upchatý nos • Hľadanie podľa problému • Dýchanie • Upchatý nos 

Kód: 13428
ŠUKL kód: 0810
Výrobca/Značka: Teva Pharmaceuticals
Balenie: 10ml
Dostupnosť: Skladom

Spôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie k zmenšeniu opuchu sliznice a k uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachovej trubice). Tým umožňuje voľné dýchanie. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a trvá 4 ‑ 6 hodín.

Naša cena s 10% DPH: 4,60 €
Viac Menej

Nákupom tohoto produktu získate po zaplatení
2 bonusové body =zľava 0,06€ z ďaľšej objednávky.
(len pre registrovaných zákazníkov)
Nosová emulzia Sanorin je určená na uvoľnenie upchatého nosa pri akútnej nádche, na odporučenie lekára k pomocnej liečbe pri zápale prinosových dutín, zápaloch Eustachovej trubice a infekcií ucha. Ďalej môže liek podať lekár na zmenšenie opuchu nosovej sliznice pred odborným vyšetrením nosa.Sanorin emulziumôžu používať dospievajúci starší ako 15 rokov a dospelí.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
-           Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-           Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-           Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
-           Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.         Čo je Sanorin emulzia a na čo sa používa
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Sanorin emulziu
3.         Ako používať Sanorin emulziu
4.         Možné vedľajšie účinky
5.         Ako uchovávať Sanorin emulziu
6.         Obsah balenia a ďalšie informácie
 
1.         Čo je Sanorin emulzia a na čo sa používa

Sanorin emulziaspôsobuje zúženie zápalom rozšírených ciev nosovej sliznice, čo vedie k zmenšeniu opuchu sliznice a k uvoľneniu hlienov z nosa, prinosových dutín a trubice spájajúcej stredné ucho a hltan (Eustachovej trubice). Tým je umožnené voľné dýchanie. Liečebný účinok nastupuje spravidla do 5 minút a pretrváva 4 ‑ 6 hodín.

Sanorin emulzia je určená na uvoľnenie upchatého nosa pri akútnej nádche, na odporučenie lekára k pomocnej liečbe pri zápale prinosových dutín, zápaloch Eustachovej trubice a infekcií ucha. Ďalej môže liek podať lekár na zmenšenie opuchu nosovej sliznice pred odborným vyšetrením nosa.
Sanorin emulziumôžu používať dospievajúci starší ako 15 rokov a dospelí.
 
Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.
 
2.         Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Sanorin emulziu
 
Nepoužívajte Sanorin emulziu:
-          ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Najčastejšími prejavmi precitlivenosti sú kožná vyrážka a svrbenie.
-          ak trpíte suchým zápalom nosovej sliznice (prejavuje sa pocitom sucha v nose a tvorbou chrást v okolí nosových priechodov).
 
Upozornenia a opatrenia:
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Sanorin emulziu:
-          ak máte závažné ochorenie srdca a ciev (srdcová nedostatočnosť, vysoký krvný tlak)
-          ak máte poruchu látkovej výmeny (cukrovka, zvýšená činnosť štítnej žľazy)
-          ak máte nádor nadobličiek (feochromocytóm)
-          ak máte prieduškovú astmu
-          ak ste liečený niektorými liekmi na liečbu depresií (inhibítory monoaminooxidázy) alebo inými látkami, ktoré môžu zvyšovať krvný tlak.
Ak trpíte vyššie uvedenými ochoreniami, Sanorin emulzia  používajte len na odporučenie lekára.

Deti a dospievajúci
Liek nie je určený pre deti do 15 rokov.

Iné lieky a Sanorin emulzia
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom podávaní Sanorin emulziea niektorých liekov užívaných na liečbu depresie môže dôjsť k zvýšeniu krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
 
Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Sanorin emulzia neovplyvňuje činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov a práca vo výškach).

Sanorin emulzia obsahuje metylparabén.
Metylparabén môže vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).
 
3.         Ako používať Sanorin emulziu

Pokiaľ lekár neurčí inak, vkvapkávajú sa 1 až 3 kvapky lieku do každej nosovej dierky, a to niekoľkokrát denne (postačuje 3-krát denne). Medzi jednotlivými dávkami musí byť časový odstup najmenej 4 hodiny. Liek sa používa krátkodobo. Liek sa nesmie používať dlhšie ako 5 dní.
Pokiaľ dôjde k uvoľneniu nosového prieduchu, môže byť liečba ukončená i skôr. Opakovane sa môže liek podať až po niekoľkodennom prerušení liečby.

Liek sa vkvapkáva do nosovej dierky v miernom záklone hlavy. Pri vkvapkávaní do ľavej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doľava a pri vkvapkávaní do pravej nosovej dierky sa odporúča hlavu pootočiť doprava.

Pri krvácaní z prednej časti nosa sa môže zaviesť vatový tampónik namočený v lieku.

Ak máte pocit, že účinok Sanorin emulzie je príliš silný alebo príliš slabý, informujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak použijete viac Sanorin emulzie, ako máte
Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití väčšieho množstva lieku dieťaťom alebo dospelým okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika.
 
Ak zabudnete použiť Sanorin emulziu
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.         Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U zvlášť citlivých pacientov sa občas môžu vyskytnúť mierne vedľajšie účinky, ako sú pálenie a suchosť nosovej sliznice. Veľmi zriedka (najmä pri predávkovaní) sa môžu dostaviť celkové účinky v dôsledku podráždenia sympatikového nervstva, ako je nervozita, zvýšené potenie, bolesť hlavy, triaška, zrýchlená srdcová činnosť, búšenie srdca a zvýšený krvný tlak. Pri používaní dlhšom ako 5 dní stúpa riziko návyku s intenzívnym zdurovaním sliznice a upchávaním nosa krátko po podaní.

Dlhodobé a časté používanie Sanorin emulzie môže viesť k chronickému upchávaniu nosa a vysychaniu sliznice.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

5.         Ako uchovávať Sanorin emulziu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred svetlom. Chráňte pred mrazom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.         Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Sanorin emulzia obsahuje
 
-           Liečivo je naphazolini nitras 10 mg (zodpovedá 7,6 mg nafazolínu) v 10 ml.
-           Ďalšie zložky sú kyselina boritá, edamín, cetylalkohol, metylparabén, eukalyptová silica, polysorbát 80, cholesterol, ľahký tekutý parafín, čistená voda.

Ako vyzerá Sanorin emulzia a obsah balenia
Sanorin emulzia je biela, ľahko roztrepateľná emulzia.
Veľkosť balenia: 10 ml