Autan Family repelentný sprej proti komárom a ovadom 100ml

Autan Family repelentný sprej proti komárom a ovadom 100ml

Dostupnosť: Nedostupné
  • Popis produktu
  • Hodnotenie produktov
  • Doplňujúce informácie

Efektívna ochrana pokožky proti komárom a ovadom.

Autan Family Balm spray - krémové telové mlieko je repelentný prípravok, ktorý zabezpečí dlhotrvajúcu efektívnu ochranu pokožky hlavne proti komárom, ovadom. Účinkuje až 4 hodiny.

Zloženie:
Etanol.
Účinná látka: v 100 g prípravku 10 g icaridine.

Návod na použitie:
Prípravok nastriekajte do dlaní a potom ho rozotrite na nechránenú pokožku. Zamedzte priamemu kontaktu so syntetickými materiálmi a lakovanými povrchmi. Použitie je veľmi príjemné, nezanecháva pocit mastnoty a je ľahko parfumovaný. Aplikáciu opakujte iba v prípade potreby.

Upozornenie:
Používajte podľa návodu. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, na chladnom a suchom mieste. Zabráňte kontaktu s očami a perami. Neaplikujte na nadmerne opálenú alebo porušenú pokožku. Len k vonkajšiemu použitiu. Nepoužívajte u detí do 2 rokov. U detí do 6 rokov používajte šetrne, neaplikujte na ich ruky a nepoužívajte veľkoplošnú alebo opakovanú aplikáciu. Pri zvýšenej citlivosti pokožky môže dôjsť k podráždeniu pokožky. Pri aplikácii nejedzte, nepite, nefajčite, pred jedlom si umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny pre prvú pomoc:
Pri zasiahnutí očí ihneď opláchnite otvorené oči veľkým množstvom vody a potom okamžite zaistite lekárske ošetrenie. Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Odstráňte prípravok z úst, dôkladne ich opláchnite vodou (neprehĺtajte) a okamžite zaistite lekárske ošetrenie. Lekárovi predložte tento obal alebo označenie.

Hodnotenie produktu

Momentálne nie je k dispozícii žiadne hodnotenie produktu.

Doplňujúce informácie

Značka: SC Johnson
Balenie:
Kategórie: KozmetikaRepelenty
Trápi ma: