Telefonické objednávky: 0917 480 070

Nákupný košík
0 položiek
za 0,00 €

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

1. Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiadúci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca. O Vašich ťažkostiach alebo nežiadúcich účinkoch nás informujte v kontaktnom formuláre .Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným inštitúciám tak, ako v kamennej lekárni.

2. Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Na túto skutočnosť upozornite prepravcu , zásielku prekontrolujte , spíšte s prepravcom reklamačný protokol a zásielku neprevezmite. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné započať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní nás informujte e – mailom. O úhrade škody rozhodne prepravca. Na Vaše požiadanie Vám vyexpedujeme tovar znova.

3. Ak Vám bola doručená zásielka s obsahom, ktorý ste si neobjednali , v nesprávnom množstve ,s dátumom exspirácie kratším ako je čas liečby pri dodržaní dávkovania lieku, s inou šaržou , bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou, alebo inou vadou , informujte nás e-mailom /telefonicky/ najneskôr do 2 dní odo dňa doručenia. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša zásielková služba.

4. V prípade, že Vaša zásielka obsahuje tovar zníženej kvality alebo sa závada prejaví používaním alebo ste z iných príčin presvedčení o nároku na reklamáciu , vyplňte kontaktný formulár a tovar zašlite na našu adresu. Tovar je možné vrátiť aj osobne , do našej lekárne , v čase od 7,30 – 16,30 PO-PIA.
V termíne do 30 dní Vás budeme informovať o spôsobe vyriešenia Vašej reklamácie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pre reklamáciu tovaru požite text reklamačného formulára:

REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Internetová lekáreň MAGISTER.sk
 
  1. Predávajúci:
 
Lekáreň GRAM, poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti č.T79011160301 (licencia č.3588/2007-RU20-29423, držiteľ: GRAM KOŠICE s.r.o.), Masarykova 17/A, 040 01 Košice, IČO 36653489, DIČ 2022224347, IČ DPH SK2022224347, GRAM KOŠICE, s.r.o. zapísaná v OR Okr. súdu Košice 1, vlozka c.18444/V.
               
  1. Objednávateľ:
 
meno a priezvisko:
adresa bydliska/sídla:
dátum narodenia/IČO:    
e-mailová adresa:             
telefonický kontakt:                         
 
  1. Číslo objednávky:            
 
  1. Reklamovaný tovar:
 
liek alebo zdravotnícka pomôcka
názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky:                               
lieková forma v prípade lieku:                                      
množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek:
veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky:             
počet balení:       
 
Dôvod vrátenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky:           
 
 
 
 
Dátum: 
 
Podpis objednávateľa:      ...........................................................................................
 
 
 
 
 
 
Podpísaný formulár zaslať poštou na adresu: Lekáreň GRAM , Masarykova 17/A, Košice, 04001